Συναυλία αλληλεγγύης στους συλληφθέντες της εξέγερσης

Εικόνα 1