Συναυλία αλληλεγγύης στον αγώνα των εργατών της Χαλυβουργίας

Εικόνα 1