Η χρυσή εποχή της ελευθερίας λόγου

IT’S THE (DEMOCRACY-POISONING) GOLDEN AGE OF FREE SPEECH

In today’s networked environment, when anyone can broadcast live or post their thoughts to a social network, it would seem that censorship ought to be impossible. This should be the golden age of free speech.

Ο συγγραφέας βλέπει καταρχάς δύο προβλήματα με την κατάσταση της πληροφορίας σήμερα. Το πρώτο πρόβλημα αφορά την εγγυρότητα της πηγής και το δεύτερο αφορά την προώθηση της πληροφορίας. Ένα τρίτο θέμα είναι ότι πλέον οι δομές παραγωγής και αναπαραγωγής της πληροφορίας είναι πολύ πιο προσιτές και φθηνές σε σχέση με το παρελθόν και ότι το πρόβλημα μετατίθεται στην προώθηση και την δημιουργία κοινού / προσοχής.

And right now, the flow of the world’s attention is structured, to a vast and overwhelming degree, by just a few digital platforms: Facebook, Google (which owns YouTube), and, to a lesser extent, Twitter.

We are particularly susceptible to glimmers of novelty, messages of affirmation and belonging, and messages of outrage toward perceived enemies. These kinds of messages are to human community what salt, sugar, and fat are to the human appetite.

Οπως εύστοχα αναφέρει ο συγγραφέας, η λογοκρισία δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με τα μέσα μετάδοσης αλλά …

The most effective forms of censorship today involve meddling with trust and attention, not muzzling speech itself.

Στον άξονα της προσοχής και της στόχευσης του κοινού έχει το παρακάτω ενδιάφερον ερώτημα:

How can you cure the effects of “bad” speech with more speech when you have no means to target the same audience that received the original message?

Τέλος κριτικάρει τα τρία μεγάλα μέσα δικτύωσης σήμερα, καταρχάς αναφορικά με την στόχευση των αλγορίθμων τους (recommendations κτλ κτλ) και κατά δεύτερον στον πυρήνα του business model τους.

Creating a knowledgeable public requires at least some workable signals that distinguish truth from falsehood. Today’s engagement algorithms, by contrast, espouse no ideals about a healthy public sphere.

By this point, we’ve already seen enough to recognize that the core business model underlying the Big Tech platforms—harvesting attention with a massive surveillance infrastructure to allow for targeted, mostly automated advertising at very large scale—is far too compatible with authoritarianism, propaganda, misinformation, and polarization