Η χαρά

Η χαρά της ζωής δεν εγκλωβίζεται

σε χαρακώματα προσωπικών επαφών

δεν συλλαμβάνεται σε απόχες

πανούργων ανθρωποδίφων

που ως γνήσιοι συλλέκτες

επιθυμούν σε σφαγιστό δοχείο

να την δουν


Η χάρα μου για την ζωή

ίπταται αναπαίσθητα σχεδόν αόρατα

πάνω από τις μάχες σας

και ξεφεύγει των ειδικών

φοβούμενη να χαρακτηριστεί

είδος προς εξαφάνιση, τι λιπι!