Ο φίλος

είχα έναν φίλο που

τον λέγαν αλήτη

και στο σπίτι

δεν μπορούσε να μείνει


τους δασκάλους μισούσε

και τσίχλες μασούσε

σχεδόν χλευαστικά


στα παιδιά δεν μιλούσε

και τις ώρες περνούσε

κάπου μοναχικά