Πίσω από εμάς

πίσω από το πρόσωπο

πίσω από την ένοπλη φωνή μας

πίσω από το δίχως όνομα όνομά μας

πίσω από εμάς που εσείς βλέπετε

είμαστε εσείς