Πράγματα

Κάποιοι είναι

μέσα στα πράγματα και

έξω από τους ανθρώπους