Το κουτί

Θέλεις να βρείς μια εξήγηση πολύ

Και βιάζεσαι να μπεις σε ένα γιατί

Μα ξεχνάς πως το γιατί είναι κουτί

Και αφήνει έξω την τυχαία την ζωή