βιβλία

Δυό λόγια για την τραγωδία της Μήδειας

Δυό λόγια για την τραγωδία του Ιππόλυτου

Δυό λόγια πάνω στο διαφωτιστικό βιβλίο του Μάρκου Αυρήλιου

Σύντομη ανάλυση πάνω στο πολύ ενδιαφέρον και ακόμα σύγχρονο βιβλίο του Thoreau