ποιήματα

Βαλίτσες 2010 - 2020

από την συλλογή "Στο ρίνγκ"

Τρέξε 2010 - 2020

από την συλλογή "Στο ρίνγκ"

Το κουτί 2010 - 2020

από την συλλογή "Στο ρίνγκ"

από την συλλογή "Στο ρίνγκ"

από την συλλογή "Στο ρίνγκ"

Τέλος 2010 - 2020

από την συλλογή "Στο ρίνγκ"

από την συλλογή "Στο ρίνγκ"

Πράγματα 2010 - 2020

από την συλλογή "Στο ρίνγκ"

από την συλλογή "Στο ρίνγκ"

από την συλλογή "Στο ρίνγκ"

από την συλλογή "Στο ρίνγκ"

Ο φίλος 2010 - 2020

από την συλλογή "Στο ρίνγκ"

από την συλλογή "Στο ρίνγκ"

Μίλα μου 2010 - 2020

από την συλλογή "Στο ρίνγκ"

Μεθύσι 2010 - 2020

από την συλλογή "Στο ρίνγκ"

Μεθύσι 2 2010 - 2020

από την συλλογή "Στο ρίνγκ"

Η πέτρα 2010 - 2020

από την συλλογή "Στο ρίνγκ"

από την συλλογή "Στο ρίνγκ"

Cards 2010 - 2020

από την συλλογή "Στο ρίνγκ"

από την συλλογή "Στο ρίνγκ"

από την συλλογή "Στο ρίνγκ"

Αύριο 2010 - 2020

από την συλλογή "Στο ρίνγκ"

Η χαρά 2010 - 2020

από την συλλογή "Στο ρίνγκ"

Τύψη 2010 - 2020

από την συλλογή "Στο ρίνγκ"