Απαλό

Επίσης έχει γραφτεί με τον Κώστα Μανέ.

Mp3