Φερτά Υλικά, χειμώνας 2022

Το πρώτο τεύχος από τα Φερτά Υλικά